Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Thế nào là cửa hẹp?

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24). Cửa hẹp là gì?

1. Là cửa không có chỗ cho cái "Tôi":

2. Là để Chúa lớn lên nơi anh em.

3. Là bền bỉ, trung thành với Sự Thật:

4. Là dám sống mầu nhiệm "Cho đi" mà tôi lãnh nhận nơi bàn Tiệc Thánh.
5. Là dám để Lời Chúa soi rọi vào tâm can của mình, là dám chất vấn chính mình bằng Lời Chúa.

Lạy Chúa, cửa hẹp để vào Nước Chúa đã hẹp rồi, nhưng nhiều khi chúng con lại còn làm cho nó hẹp thêm bằng chính thái độ sống hẹp hòi, ích kỷ, thiếu lòng vị tha, trắc ẩn như Chúa hằng mong đợi. Xin cho con biết mở rộng cửa tâm hồn con thì mới có thể vào cửa hẹp Nước Trời.