Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Hiệp thông với anh em

"Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao" Mc 10, 17-27

Đi theo Đức Giêsu thì không chỉ hiệp thông "lên trên" với Ngài, mà còn phải thể hiện sự hiệp thông đó theo "chiều ngang" với những người anh em chung quanh mình. Nếu chúng ta chỉ biết biểu lộ sự thờ lạy Thiên Chúa là Đấng vô hình "ở trên cao" mà không biểu lộ, không tỏ ra được sự hiệp thông đó với anh em, cũng là hình ảnh của Thiên Chúa ở trần gian, thì chúng ta chỉ là người nói dối mà thôi.
Về việc chia sẻ, không nhất thiết phải giàu tiền lắm của  thì mới chia sẻ. Nếu nhìn kỹ, chúng ta có nhiều điều để chia sẻ cho nhau. Ví dụ như,  trong những khi xung đột, chúng ta có thể cho nhau một chút thinh lặng để bầu khí hòa bình có cơ hội quay trở lại, thay vì cố chấp tranh cải cho được phần hơn về mình. Hoặc, trong giao tiếp hàng ngày, hãy cho nhau những lời lẽ yêu thương chân thành hơn là tự khoe mình, ... và nếu nhìn lại vào bên trong tâm hồn của mỗi người, chúng ta sẽ khám phá ra rằng mình thật giàu có để cho tất cả mọi người chung quanh.

Lạy Chúa, xin mở mắt, mở lòng để con luôn sẵn sàng cho đi vì con tin Chúa đang hiện diện nơi những người anh em chung quanh con.