Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Thánh Gia Thất năm B

28-01-2015
Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng có một gia đình để sống những năm tháng ở trần gian này, xin ban cho mọi gia đình Kitô hữu luôn biết noi gương Thánh Gia để mọi gia đình trở nên những gia đình thánh thiện, đạo đức và gương mẫu. Amen.

Phúc Âm Lc2, 22-40


Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Chúa Giáng Sinh năm B

25-12-2014
Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa; xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm Con Chúa với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con.Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời ( Lời nguyện nhập lễ, lễ Giáng Sinh ban ngày ).

Phúc Âm Lc 2, 1-20


Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm B

21-12-2014
Lạy Mẹ Maria, xin ban cho chúng con một quả tim mới để chúng con biết lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống.

Phúc Âm Lc1, 26-38

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B

14-12-2014
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết:
- Thu nhỏ tên tuổi của con để Danh Ngài được nhiều người biết đến
- Thu nhỏ tình yêu vị kỷ của con để tình yêu nhiệm mầu của Ngài được thấm sâu vào lòng đời.
- Thu nhỏ sự khôn ngoan trần tục của con để sự khôn ngoan của Thiên Chúa được trải rộng ra.

Phúc Âm Ga1, 6-8, 19-28


Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B

07-12-2014

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tấm lòng mở rộng, biết tha thứ, biết yêu thương để chúng con có thể tìm gặp Chúa.

Phúc Âm Mc1, 1-8