Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Chúng ta làm gì sau khi gặp Chúa?

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.(Lc 8, 1-3)

Đoạn Tin Mừng này khiến tôi suy nghĩ về việc những "quý bà" có đẳng cấp cao trong xã hội như bà
Gioanna, vợ quản lý của Hêrôđê lại đi chung với một "quái" bà đã từng bị bảy quỷ nhập như bà Maria Mađalêna được nhỉ? Đã vậy thì chớ, các bà còn đem tài sản của mình để trợ giúp công cuộc rao giảng của Chúa?
Phải chăng là, tình yêu nhiệm mầu và quyền năng nơi Chúa Giêsu đã cảm hóa và giúp các bà đã tìm thấy một kho tàng lớn lao ẩn chứa trong đó: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Điều đó đã khiến các bà bỏ lại sau lưng tất cả những khác biệt về địa vị, đẳng cấp, giàu nghèo, ... để xem nhau như chị em và cùng theo Chúa trên con đường rao giảng. Tôi tự nhủ, có lẽ điều này đúng khi tôi xem lại lịch sử của Giáo hội. Hàng bao con người đã nhận ra Tình yêu nhiệm mầu này và quả cảm cho đi như câu chuyện của ông thương gia Vath sau đây:

Vath là một thương gia người Đức, nhưng làm ăn buôn bán ở Thượng Hải. Đang khi công việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ, thì ông nhận ra tiếng Chúa gọi mình. Vath đã xin vào chủng viện Bernađô dành cho những người tu muộn tại Roma. Sau khi thụ phong linh mục, ông trở lại Trung Quốc để phục vụ tầng lớp dân nghèo tại đây.

Phương pháp hoạt động của cha là thành lập Caritas (Hội Bác Ái cứu trợ Công giáo) với những lớp túc văn hóa, những thư viện, trường dạy nghề, trường kỹ thuật, quán cơm bình dân, lưu xá rẻ tiền cho sinh viên học sinh, hoặc công nhân, ... Và chỉ sau một thời gian, công việc này đã trở thành mô phạm cho các Caritas trên thế giới, nhờ tài kinh doanh của cha Vath được đem ra khai thác đúng chỗ và triệt để. Có điều là giờ đây ngài không kinh doanh cho bản thân, mà là cho các người nghèo để giúp họ và gia đình họ thăng tiến hơn lên.
(Nguồn: Người lữ hành trên đường hy vọng)

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa những khả năng nhỏ bé của con. Để trong tay Chúa, con sẽ trở nên khí cụ hữu ích Nước Chúa và cho anh em.