Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Hai thái độ

14 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. 15 Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành.  ( Mt 12, 14-15)

Một ngày nọ, triết gia Diogene của Hy lạp đã đến Athène và dựng lên một căn lều có ghi đậm hàng chữ: "Tại đây có bán sự khôn ngoan".
Một bậc khoa cử tình cờ đi ngang qua và đọc được lời rao ấy. Ông ta cười thầm và muốn biết bên trong căn lều có những gì. Òng sai một đầy tớ cầm tiền đến để dò la và mua cho được cái khôn ngoan mà người kia rao bán.
Người đầy tớ ra đi. Anh vào lều, gặp Diogene, đưa 3 hào và nói rằng chủ của anh muốn có sự khôn ngoan. Diogene thong thả bỏ tiền vào túi và trang trọng nói với anh đầy tớ:
- Anh hãy về nói lại cho chủ anh nghe câu này: "Trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích".

Ý tưởng này cho thấy vì sao hoạt động của Đức Giêsu đã được người thời đó đón nhận với 2 thái độ khác hẳn nhau: nhóm Pharisêu thì bàn mưu để giết Ngài, còn dân chúng thì tuôn đến để xin Ngài giúp đỡ. Phần tôi, phải chăng trong cuộc sống, đôi khi tôi cũng đối xử với Đức Kitô như thế? Khi mà tôi bị thương tổn, thất bại, ... thì tôi chạy đến cầu xin, còn khi mục đích cuộc đời của tôi không trùng khớp với Lời Ngài thì tôi sẵn sàng gạt Ngài sang một bên?

Lạy Chúa, trong cuộc sống thường ngày, dù con hành động ra sao, Ngài vẫn kiên nhẫn trong yêu thương, Ngài vẫn im lặng chờ đợi con. Xin hãy giúp con ngày càng hoàn thiện như lòng Chúa mong ước.