Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Kiến thức và Đức Tin

"... Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi."  (Ga 5, 39)


Ngày nọ, linh sư tuyên bố:
- Có ích gì đối với lòng mộ đạo và kiến thức của các con. Chẳng lẽ con lừa sẽ khôn hơn khi ở trong thư viện? Hay một con chuột lắt sẽ có thể nên thánh nhờ sống trong nhà thờ?
Các đệ tử thắc mắc:
- Vậy, chúng con phải có điều gì, thưa thầy?
- Các con phải can đảm sống theo chân lý.
- Nhưng làm sao chúng con có được tinh thần đó?
Linh sư im lặng.
Biết nói làm sao cho người ta hiểu được, nếu họ không tự biến đổi mình bằng cách sống theo lẽ phải.
(Anthony de Mello)

Lạy Chúa, xin cho con luôn xác tín rằng: việc con theo Chúa phải được thể hiện qua cách sống của con, cách thức con đón nhận cuộc sống, chứ không hệ tại ở việc tích trữ những hiểu biết về Chúa trong tư tưởng. Vì Chúa luôn mong muốn con sống mối tương quan với Chúa đang hiện diện nơi anh em con.