Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Ta thuộc về ai?

" Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em." (Ga15, 18-19)
Lạy Chúa, xin cho con biết đặt đúng mục đích cho cuộc sống. Trong mỗi việc con làm, trong mỗi dự định, trong mỗi ý hướng. Xin cho con luôn biết tìm sự hiện diện của Chúa trong sự kiện đời con. Vì chúa đã chọn con và tách con ra khỏi thế gian này. Xin cho con đừng chôn chặt đời mình vào những toan tính thiệt hơn, vào những lợi danh, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày.
Xin cho con biết đón nhận mọi sự với ánh mắt vui tươi, với nụ cười rạng rỡ vì nhận thấy sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi.