Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Thắp sáng niềm tin

13 Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". 14 Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. (Lc 7,11-17)
Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xưa Chúa đã cứu sống con trai của bà góa vì thống hiểu nổi khổ đau của bà. Nay, xin Chúa cũng chiếu giải ánh sáng tình yêu của Chúa để Phục sinh những tâm hồn đang chìm đắm trong nền văn hóa sự chết.
Và xin Chúa cho con cũng  biết kiên nhẫn dùng tình yêu Chúa đã trao ban để thắp sáng niềm tin nơi thế giới còn đầy dẫy bóng đêm.