Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Thánh Kinh bằng hình CN 27 TN năm A

"Lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi, dù có phải lo âu và thống khổ,
Xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình;
Nhưng biết nghĩ đến những người quanh con,
những người - cũng như con - đang cần một người bạn.
Nếu như con nên yếu đuối, thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn.
Nếu bàn tay con run rẩy, thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi.
Khi lâm tử, xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh.
Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác, như một lời xin vâng cuối cùng.
Và con về nhà Chúa, để dự tiệc yêu thương muôn đời. A-men."
                                                          (Trích RABBOUNI, lời nguyện 117)