Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Đố kỵ

Trong một ngôi thánh đường nổi tiếng nọ ở Ý, người ta thuê một họa sĩ trứ danh đến vẽ bức ảnh của thánh Phanxicô Assisi thật lớn. Hôm họa sĩ bắt đầu chuẩn bị thuốc sơn, giá vẽ, thì một tu sĩ Phanxicô đến góp ý thế này: “Xin họa sĩ lưu ý, thánh Phanxicô không có râu đâu, phải vẽ cho đúng sự thật”.
- Vâng, tôi sẽ làm ngài tha mãn.
Hôm sau, một tu sĩ ngành Capuxinô lại đến gợi ý: “Họa sĩ nên nhớ. Thánh Phanxicô của chúng tôi có râu đàng hoàng, phải vẽ cho đầy đủ.”
- Vâng, xin ngài cứ yên tâm! 
Thế là cuộc tranh chấp “cha thánh của chúng tôi có râu – cha thánh của chúng tôi không có râu” đã bùng nổ. Khổ nhất là nhà họa sĩ, cứ bị hai nhóm đến quấy rầy, làm mất nhiều giờ lao động. Và rồi biết theo ý kiến ai đây!
Suy nghĩ một thời gian lâu, cuối cùng ông nảy ra ý kiến: treo một bức màn ngăn lại, rồi ngồi vẽ sau bức màn ấy, kèm thoe lời tuyên bố: “Ngày khánh thành mới hạ màn xuống, ai nấy sẽ thỏa mãn”.
Ngày khánh thành đã đến! Tu sĩ hai phe và giáo dân trong vùng nghe phong phanh về câu chuyện ấy kéo nhau tới thật đông trước nơi làm việc của họa sĩ. Nghi thức khai mạc bắt đầu, bức màn từ từ hạ xuống, mọi người đều nín thở, hồi hộp… 
Trên khung ảnh Thánh Phanxicô Assisi hiện ra nằm dài, mình đắp chăn, trông có vẻ ốm liệt. Oái oăm thay, chiếc chăn ấy lại kéo lên tận sống mũi, khiến chẳng ai biết vị thánh nghèo có râu hay không có râu: đúng là bên nào cũng thỏa mãn!

(Người lữ hành trên đường hy vọng 14.14)

 Hôm nay, tôi nhận ra mình được nhắc nhỡ về lòng đố kỵ, tính tỵ hiềm trong hoạt động tông đồ. Những lời của Đức Hồng Y P.X Thuận lại vang lên trong tai: "Không cần địa vị nào mới làm tông đồ được. Đừng thắc mắc địa vị con hay địa vị người khác; làm vì Chúa hay vì địa vị. Con buồn vì mất địa vị, vì không được "đặt đúng chỗ". Con đi buôn hay sao mà buồn vì "lỗ lã"? Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết lấy tinh thần hiệp nhất yêu thương, đồng cảm làm nền tảng trong quan hệ với anh em. Chỉ có như thế thì con mới nhìn thấy Chúa hiện diện nơi anh em của con.

20 Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" 21 Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" 22 Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy".  (Ga 21, 20-22)