Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Cặp đôi hoàn hảo: chồng điếc, vợ mù

Học trò hỏi thầy Socrate:
- Một đám cưới lý tưởng thì cần tôn trọng những điều gì?
Thầy trả lời:
- Hai điều mà thôi: người chồng cần phải điếc, và người vợ thì mù.

Đây là quan niệm về hạnh phúc đời sống hôn nhân theo quan niệm thông thường, tuy nhiên, tôi có một cách nghĩ khác, tích cực hơn và tốt đẹp hơn, như lời Đức Hồng Y P.X đã dạy:

- Hạnh phúc của một người không căn cứ ở của cải, chức vụ, nhưng ở tình yêu mà người ấy tập yêu suốt đời. (ĐHV 462)

Và câu trả lời độc đáo cho những xung khắc trong đời sống gia đình là:
- Phương tiện độc nhất để biến đổi tâm hồn bạn mình là chấp nhận bạn như thuở ban đầu, vì được yêu là điều kiện cần thiết để biến đổi. (ĐHV 470)

Vì sao như thế? Vì rằng,
- Đòi hỏi biến đổi mà không yêu thương làm cho bạn mình bất mãn.
Yêu thương mà không đòi hỏi biến đổi là hạ giá bạn mình.
- Yêu thương để giúp bạn biến đổi, là cho bạn phương tiện.
Bắt bạn biến đổi mới yêu thương là cất hết phương tiện. (ĐHV 468-469)

Trong đời sống chung đó cần thiết thay một sự sáng suốt, nhưng:
- Có một sự sáng suốt đáng buồn: xét mọi người theo quá khứ của họ.
- Có một sự sáng suốt đầy yêu thương: đoán trước người ta có thể biến đổi tốt đẹp chừng nào! (ĐHV 472)

Lạy Chúa, xin giúp con cảm nghiệm huyền nhiệm Chúa yêu Hội Thánh như thế nào ngay trong chính đời sống gia đình của con.

32 Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa". (Mt 5, 32)