Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 33 TN năm A

16-11-2014

"Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thấy Chúa
đang tạo dựng cả vũ trụ và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa.
Xin cho con gặp Chúa nơi bất cứ ai là người,
vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa.
Xin cho con khám phá ra Chúa đang hẹn gặp con
nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường.
Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa.
Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa
trên bước đường đời của con. A-men."
Rabbouni 34

Phúc Âm Mt 25, 14-30