Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Những việc tầm thường

'Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.

Có phải chăng nhờ Lời này mà Đức Gioan XXIII đã nói: "Hãy làm những việc tầm thường một cách phi thường" không? Có lẽ bát nước lã mà tôi trao cho anh em, tự nó chẳng có giá trị gì nếu tôi không "lồng" vào đó một tình yêu tự trời cao. Bỏ công sức chẳng bao nhiêu mà hiệu quả lại lớn lao thế mà tôi chẳng quan tâm. Thật tệ quá! 
Thế giới ngày nay là một môi trường 3 in 1, 4 in 1, ... thế mà sao tôi không biết thực thi những hành vi hàng ngày chỉ với phương thức 2 in 1 giản đơn: hoạt động của tôi và tình yêu của Chúa. Thế là đủ!
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ chuyển tải tình yêu Chúa đến với anh em qua những hành vi thường nhật, tầm thường. Xin cho con ý thức những gì con đang trải qua chính là cơ hội để chuyển tải tình yêu Chúa cho những người chung quanh con.